این سوالی است که به کرات از ما پرسیده می شود، اما به واقع اهمیت این مطلب تا چه اندازه است؟
امروزه کمپانی های زیادی دست اندر کار تولید کامپوزیت هستند و به علت رقابتی که در بازار وجود دارد اکثر آنها سعی می کنند تا محصولاتشان را به روز کنند. کامپوزیت در واقع یک بیس رزینی دارد که حاوی ذرات یا به اصطلاح فیلرها می باشد. امروزه فیلرها در اندازه های میکرو و نانو تولید می شوند که این امر قدرت پالیش و در واقع تولید یک سطح براق را افزایش می دهد. برندهای زیادی هستند که چنین کامپوزیتهایی را تولید می کنند. از سوی دیگر هر چقدر محصولات یک برند طیف رنگی وسیعتری و رنگهای زنده تری داشته باشد تا بتوان ترمیم های طبیعی تری ایجاد کرد، بیشتر از سوی دندانپزشکان با استقبال روبرو می شود.

برندهایی مثل Voco ,Gc ,Cosmodent ,Ips ,Opalescent ,3M ,Ultradent , … تماماً دارای این خصوصیات هستند و دندانپزشک بنا بر راحتی کار با آن، در دسترس بودن و قیمت محصول ممکن است برندی را انتخاب کند. اما متاسفانه این روزها نوع کامپوزیت استفاده شده خود دلیلی برای تبلیغ بعضی دندانپزشکان قرار گرفته است، در حالیکه آن چیزی که مهم است رعایت اصول استفاده از کامپوزیتها, تجربه و مهارت دندانپزشک و هنر وی در ایجاد فرمی زیبا و در نهایت پولیش عالی کامپوزیت است.

انواع کامپوزیت ونیر